Home » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

“Van visie naar personeelsbeleid”

Wellicht herken je het volgende: er is wel een visie en missie, maar het leeft niet echt binnen de organisatie. Medewerkers herkennen zich er niet of onvoldoende in.

Personeelsbeleid is er wel, maar dat is meer een papieren tijger. Het leeft niet.
Als gevolg hiervan blijven de organisatie doelstellingen achter. Talenten worden niet optimaal benut en ingezet. Zou dat niet beter kunnen?

Als iedereen scherp heeft waarvoor ze dagelijks aan de slag zijn en ze ook echt geloven in de purpose en doelstellingen van de organisatie, heeft dit direct een positief effect.

Het personeelsbeleid sluit daar optimaal bij aan en faciliteert medewerkers in het uitvoeren van hun werkzaamheden en het maximaal benutten van hun talenten.

Werkwijze

We gaan gezamenlijk via diverse werkvormen verkennen wat de daadwerkelijke visie, missie en doelstellingen van de organisatie zijn. Vervolgens bekijken we op welke wijze personeelsbeleid daar een werkelijke bijdrage aan kan leveren.
Daarna nemen we het personeelsbeleid onder de loep via een uitgebreide personeel & organisatie scan en diverse interviews met medewerkers uit de organisatie. Gebaseerd op deze input volgt een advies en een concreet plan van aanpak om het integraal personeelsbeleid vorm te geven en optimaal in te zetten voor het behalen van resultaten. Uit mijn ervaringen blijkt dat vaak relatief simpele wijzigingen al een groots resultaat kunnen hebben als ze consequent worden doorgevoerd in de organisatie.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op