Home » Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Vraag je je wel eens af:

  • Waarom is er ontevredenheid onder de medewerkers?
  • Waarom zijn er zoveel medewerkers ongemotiveerd?
  • Hoe lopen de hazen in onze organisatie?
  • Waar komen die politieke spelletjes vandaan in onze organisatie?
  • Wat valt er te doen aan het verloop en het ziekteverzuim?
  • Waarom heeft de nieuwe leidinggevende geen grip op de afdeling?

De onderstroom zichtbaar

Elke organisatie is een systeem van verschillende individuen die samen een organisatiedoel nastreven. Binnen dit systeem kunnen dynamieken en verstrikkingen bestaan die het optimaal functioneren van individuele leden en van het systeem als geheel in de weg staan.

Organisatieopstellingen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie. Wat er gezegd wordt en wat er daadwerkelijk in de onderstroom speelt is vaak niet hetzelfde. En net zoals op zee, de onderstroom bepaalt de richting. Door een organisatieopstelling wordt de onderstroom letterlijk zichtbaar. De zorgvuldige interventies die ik tijdens een opstelling doe, brengen beweging in de onderstroom, waardoor de organisatie weer verder kan.