Home » Mobiliteit van organisaties

Mobiliteit van organisaties

Stel je voor dat mobiliteit in je organisatie een natuurlijk gegeven is. Medewerkers zijn werkelijk eigenaar van hun eigen loopbaan. Ze zorgen zelf voor hun doorstroom naar andere beter passende functies binnen maar ook buiten de organisatie. Leidinggevenden begeleiden hen hierbij. Hierdoor zit telkens de juiste man of vrouw op de juiste plek. Het samenwerken verloopt soepel en efficiënt. En als je voor de uitdaging van bijvoorbeeld een noodzakelijke krimp komt te staan, kun je snel schakelen, want mobiliteit is binnen jullie organisatie een natuurlijk onderdeel van werken. Er is onderling vertrouwen en ondanks de gevoelde pijn van mogelijk baanverlies, werkt iedereen samen naar een zo groot mogelijke win-win situatie voor de medewerker en de organisatie.

Hoe kom je tot mobiliteit die werkt

Daartoe heb je twee zaken nodig:
1. Een goed stappenplan, zodat je weet welk personeelsinstrument je inzet.
2. Vertrouwen. Mobiliteit werkt alleen als er werkelijk vertrouwen is. Tussen medewerkers onderling. Tussen medewerkers en leidinggevenden en tussen de verschillende organisatieonderdelen. Het is van wezenlijk belang dat er heldere afspraken gemaakt worden en men elkaar daar ook op kan en mag aanspreken. Een kritische dialoog voeren met elkaar is daarin de sleutel.

Mobiliteit samen vormgeven

Wanneer we samen aan de slag gaan met mobiliteit binnen de organisatie, starten we met het analyseren van de huidige situatie naar aanleiding van strategische personeelsplanning scenario’s. We brengen in kaart hoe het personeelsbestand er nu uit ziet en wat de meest ideale situatie is, voor nu en voor de toekomst.

We ontwikkelen een passend mobiliteitsbeleid, waarin de kaders worden beschreven waarbinnen mobiliteit gaat plaatsvinden. Als er sprake is van meerdere interne klanten dan is het ook slim om mobiliteit gedragsuitgangspunten met elkaar vaststellen. Kortom hoe gaan we met elkaar om als het om mobiliteit gaat.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op