Home » Uncategorized » De 5 belangrijkste redenen om mobiliteit te organiseren in je bedrijf

De 5 belangrijkste redenen om mobiliteit te organiseren in je bedrijf

06 december 2017 Uncategorized

Wat is mobiliteit

Mobiliteit is een afgeleide van het Latijnse woord mobilare. Dit betekent bewegen. Mobiliteit is dus je organisatie en de mensen daarin in beweging brengen.

Er bestaat vrijwillige en onvrijwillige mobiliteit.Vrijwillige mobiliteit is voor medewerkers die graag eens op een ander organisatie onderdeel willen werken. Bijvoorbeeld: ze zijn tevreden met hun werk, maar hebben behoefte aan eens een andere omgeving.

Onvrijwillige mobiliteit heeft een iets ander karakter. Dan kan het gaan om medewerkers die niet langer kunnen blijven werken bij een organisatie onderdeel, omdat dit opgeheven wordt of niet langer financieel sluitend is. Onvrijwillige mobiliteit wordt ook wel boventalligheid genoemd. Ook kan het gaan om medewerkers die vanwege een ziektebeeld hun huidige functie niet langer kunnen uitoefenen en daarom naar een andere functie toegeleid moeten worden.

Mobiliteit kan zowel binnen een organisatie zijn als naar buiten gericht. Als een medewerker vrijwillig naar buiten beweegt, maakt hij zelf de keuze om te vertrekken. Een medewerker die onvrijwillig naar buiten vertrekt wordt vaak begeleid in bijvoorbeeld een outplacement traject.

Mobiliteit houdt dus in medewerkers verplaatsen binnen of buiten de organisatie.

Investeren in mobiliteit

Medewerkwerkers blijken veel meer gemotiveerd te blijven als ze kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Met een actief en positief mobiliteitsbeleid stel je hen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan. Ik heb veel medewerkers begeleid naar een ander organisatie onderdeel en dat levert vrijwel altijd meer werkplezier op. Maar niet alleen voor de medewerker, maar ook juist voor het organisatie onderdeel. Dit krijgt een frisse wind en een bewezen goede kracht binnen, zonder de kosten en tijd die gepaard gaan met een werving en selectie traject.

En als je direct investeert in mobiliteit en zorgt dat je dit beleid goed geimplementeerd hebt, dan wordt je niet verrast door omstandigheden waarin je het plotseling nodig blijkt te hebben.

Bijvoorbeeld de winst valt erg tegen dit jaar en er zijn ook minder opdrachten voor komend jaar, of het leerlingen aantal is ineens sterk gedaald. Dan moet je ineens alle hens aan dek hebben om hier mee om te kunnen gaan. Het is beter om het beleid al te hebben staan en duidelijke afspraken te hebben met je mobiliteitspartners.

Wat mobiliteit je oplevert

  • De juiste man (vrouw) op de juiste plek
  • Behoud van goede medewerkers
  • Meer werkplezier
  • Medewerkers geven sturing aan loopbaan
  • Tijdig kunnen inspelen op veranderingen

admin